Termijnen en voorwaarden

Wij leveren diensten aan u onder de kennisgevingen, voorwaarden en bepalingen die in deze overeenkomst zijn opgenomen. Bovendien zult u zich houden aan de regels, richtlijnen, beleid, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op dergelijke diensten voordat u ze gebruikt. Wij behouden ons het recht voor deze site en deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Lees deze overeenkomst voordat u verder gaat, want door de site te bezoeken, te doorbladeren of anderszins te gebruiken gaat u akkoord met alle voorwaarden in deze overeenkomst.

U mag via deze site geen inhoud, informatie of ander materiaal uploaden, verspreiden of anderszins publiceren dat (a) bugs, virussen, wormen, valdeuren, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen bevat; (b) lasterlijk, bedreigend, smadelijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch of discriminerend is, of aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid krachtens de wetten van de V.S. of de wetten van een andere lidstaat. (c)de auteursrechten, patenten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van enige persoon schendt of overtreedt rouwboutique.n kan u een account identificatie en wachtwoord geven om u toegang te geven tot en gebruik te laten maken van bepaalde delen van deze Site. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht gemachtigd te zijn om de site te betreden en te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de voorwaarden van deze overeenkomst, en rouwboutique.n heeft geen verplichting om de bron van een dergelijke toegang of gebruik van de site te onderzoeken.

Door het accepteren van deze Gebruiksvoorwaarden door uw gebruik van de Site, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, gebruik deze Site dan alleen onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. Onder de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, verleent u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Site door deze weer te geven op uw internetbrowser, uitsluitend voor het doel van winkelen en niet voor enig commercieel gebruik of gebruik ten behoeve van een derde partij, behalve zoals vooraf uitdrukkelijk toegestaan door rouwboutique.n. Elke schending van deze overeenkomst zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de in deze paragraaf verleende licentie zonder kennisgeving aan u.

Tenzij vooraf uitdrukkelijk toegestaan door ons bedrijf, zijn alle materialen, waaronder afbeeldingen, tekst, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto’s, programma’s, muziekclips of downloads, videoclips en geschreven en andere materialen die deel uitmaken van deze Site (gezamenlijk de “Inhoud”) uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag geen commercieel gebruik maken van de informatie op de Site of de Site gebruiken ten behoeve van een ander bedrijf. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te beëindigen en/of orders te annuleren, inclusief, maar niet beperkt tot, als wij van mening zijn dat het gedrag van de klant in strijd is met de toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor onze belangen. U mag deze Site of een deel ervan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, er afgeleide werken van maken, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of anderszins exploiteren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door ons bedrijf.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen die gebruik maakt van het wachtwoord en de identificatie die oorspronkelijk aan u zijn toegewezen, ongeacht of deze toegang tot en gebruik van deze site daadwerkelijk door u is geautoriseerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle communicatie en overdrachten en alle verplichtingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, financiële verplichtingen) die door deze toegang of dit gebruik zijn ontstaan. U bent als enige verantwoordelijk voor de bescherming van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het aan u toegekende wachtwoord en identificatie. U dient drouwboutique.n onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze site.